Algemene Voorwaarden

1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze homepage op internet. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

2. Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

3. Alle aanbiedingen van Take A Burger zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

4. Take A Burger heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

5. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres en wijze van betaling. Uw geregistreerde gegevens komen na de bestelling op het scherm en kunnen door u uitgeprint worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

6. Op de website en in de orderbevestigingen aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Take A Burger is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

7. Take A Burger zorgt in principe voor bezorging per eigen koelauto, binnen het opgegeven postcode bezorggebied.

8. Het minimale orderbedrag bedraagt 10 euro alle order bedragen zijn incl 6% btw

9. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons middels e-mail info@takeaburger.nl Ook kunt u ons E-mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook. Klachten worden door ons binnen 5 werkdagen afgehandeld.

10. In geval van schade of vermissing zal Take A Burger ervoor zorgen dat de producten zo spoedig mogelijk bij u geleverd wordt.

11. Betalingsvoorwaarden hoofdregel bij betaling is, dat de betaling plaatsvindt, middels Ideal of contant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen partijen nader overeengekomen wordt.

12. Openstaande posten worden direct opeisbaar bij onze incasso dienst 


Bij niet tijdige betaling wordt tevens vertragingsrente in rekening gebracht. Levering van verdere bestellingen wordt opgeschort tot het vereiste bedrag is betaald. Bovendien wordt het saldo verhoogd met 15% buitengerechtelijke kosten en een bedrag van € 25,- aan bureaukosten. Bovendien komen alle kosten, zowel de minnelijke als de gerechtelijke, die met de incassering verband houden, voor uw rekening.